Preview Mode Links will not work in preview mode

Swahili Talk Radio Podcast

Sep 16, 2020

Kipindi hiki kinaongelea jinsi gani inakua ngumu kwa wageni wanao hamia kwenye nchi za kigeni ku-adopt mila na desturi za nchi hiyo, nanini kinakua kigumu.