Preview Mode Links will not work in preview mode

Swahili Talk Radio Podcast

Oct 11, 2020

Mzungu Kicha akiwa katika mahojiano na Swahili Talk Radio.

Akijifungua kuhusu, Mziki wa Bongo, Ubaguzi baina ya wzungu,

na maisha yake kwa ujumla kama MBongo mhamiaji.


Oct 3, 2020

Kila malezi yanakuwa magumu au marahisi kulingana na mazingira, mila na destuli ya mahali ulipo.

Kwenye podcast ya leo tunajaribu kugusia hili..