Preview Mode Links will not work in preview mode

Swahili Talk Radio Podcast


Oct 22, 2018

Nini muhimu kwako kama mfanyakazi . je utaratibu gani wa kazi na Ajira kwa ujumla katika mkataba wako wa Kazi?

Je system gani inamlinda mfanyakazi katika nchi yako?

Sikiliza kipindi chetu kipya tukiongelea Kuhusu Ajila / Kazi /na system nzima ya nchi uliopo.

Ukichasikiliza drop comment kuhusu maoni yako

Swahili Talk Radio Podcats.