Preview Mode Links will not work in preview mode

Swahili Talk Radio Podcast

Mar 21, 2020

The Corona Virus pandemic is showing up in Tanzania, Kenya and the other sub-sahara countries on the continent. 

Rehema Nkalami lives in Denmark where the virus already closed down the country. What is it like? What can you do to prevent the decease? 

Listen to this episode of Swahili Talk Radio Podcast - and...


Mar 9, 2020

Rehema Nkalami talks about the virus that has scared half the world. What is going on? Are we all going to die, or do we need to put things in to perspective? Listen to this Corono Virus Special. 


Mar 6, 2020

This episode is in english. Rehema Nkalami has invited journalist Soren Rasmussen to talk about the Corona Virus Outbreak. How afraid should we be? Is the world going under? Are we all going to die? Or what is going on?


Feb 4, 2019

Podcast ya leo tunaongelea kuhusu watoto wetu na pesa za zatumizi.

tunaongelea mpango wa kutengeneza kazi za wanafunzi iwe jukumu la nchi. 

Na pia tunaongelea mfumo mzima wa majukumu yaanzie nyumani kwa wazazi. 

 


Nov 16, 2018

Utalii wandani ya nchi umekuwa siku zote ukipewa kipaombele na wageni kwanini ?

Je kwasababu nchi zetu utalii haziufahamishi vizuri ndani ya nchi?

mimi nimmoja wapo ambae nimesoma secondary ya Hegongo karibu na Magoroto forest na hamna hata siku moja kwenye kumbukumbu yangu shule kama shule imafanya ziara ya kutembelea...